İfşa kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İfşa– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İfşa kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Saklama

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İfşa kelimesinin anlamı:

isim Gizli bir şeyi açığa çıkarma, yayma:

      “Sen, anlaşılmaz bir ifşa kararıyla hayalimizin gözünü kör ettin.” – Arif Nihat Asya

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Saklama kelimesinin anlamı:

isim Saklamak işi:

      “O kadar acıklı ki sorduğun sebep bizden / Biz bile saklamaya çalıştık kendimizden” – Faruk Nafiz Çamlıbel

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.