Iğıl ığıl kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Iğıl ığıl– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Iğıl ığıl kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çabuk çabuk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Iğıl ığıl kelimesinin anlamı:

zarf Ağır ağır, yavaş yavaş:
      Çay ığıl ığıl akıyor.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çabuk çabuk kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hızlı, müstacel, yavaş karşıtı:
      “Yüreği ağzında, atabildiği kadar çabuk adımlarla o tarafa seğirtti ve çocuğun ardından koridora girdi.” – Elif Şafak

2. zarf Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı:
      “Kanı kanıma sıcak gelmeseydi bu kadar çabuk tanışır ve açılabilir miydik?” – Etem İzzet Benice

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.