İğrenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İğrenmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İğrenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gıpta Etmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İğrenmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Bir şeyi tiksindirici bulmak, istikrah etmek:
      “Asıl iğrendiğim, ürktüğüm elleriydi.” – Refik Halit Karay

2. -den Aşağılık, bayağı bulmak, hoşlanmamak, nefret etmek:
      “Hani, o büyük cevizin dibinde gelip de arkama döndüğüm zaman seni görünce vallahi şaşırdım ve senden iğrendim.” – Etem İzzet Benice

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gıpta Etmek kelimesinin anlamı:

imrenmek:
      “Hayatı bu kadar basit ve formüllü gören samimi insanların bu zihniyetlerine gıpta ettim.” – Aka Gündüz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.