İhtişam kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İhtişam– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İhtişam kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sadelik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İhtişam kelimesinin anlamı:

isim, Görkem:

      “Hilmi Bey’in evi, bir sanat ve ihtişam galerisi değildi.” – Samiha Ayverdi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sadelik kelimesinin anlamı:

1. isim Yalın olma durumu:
      “Bu kadın kalabalık meclislerde bile sadelikten kurtulamamıştır.” – Peyami Safa

2. isim, edebiyat Yalınlık.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.