İhtiyar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İhtiyar– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İhtiyar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Genç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İhtiyar kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yaşlı, kocamış olan, pir (kimse), genç karşıtı:
      “Bir gün odama kızgın bir ihtiyar girdi, elindeki bir tomar kâğıdı neredeyse fırlattı masama.” – Ayşe Kulin

2. sıfat Cansız, sönük:
      “Genç olmasına karşın bakışları çok ihtiyardı.” – Ayla Kutlu

3. sıfat Eski:
      “Şu ihtiyar toprak neler götürmüştür neler.” – Ahmet Kabaklı

4. isim, teklifsiz konuşmada Baba veya anne.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Genç kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı:
      “Eliyle işaret etti genç adama.” – Ayşe Kulin

2. sıfat Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan):
      Genç ağaç. Genç at.

4. sıfat Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.

5. sıfat, mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan:
      “Atatürk’ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk’ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu.” – Burhan Felek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.