İkircik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İkircik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İkircik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kararlılık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İkircik kelimesinin anlamı:

1. isim, halk ağzında İşkil, şüphe, kuruntu.

2. isim, halk ağzında Kararsızlık, tereddüt.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kararlılık kelimesinin anlamı:

1. isim Kararlı olma durumu, istikrar:
      “Başlangıçta birbirimize benzer iki çocukken o, kararlılıkla kendini korudu.” – Reha Mağden

2. isim, kimya Boyanın zamanla özelliklerini değiştirmeme durumu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.