İktidar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İktidar– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İktidar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Güçsüzlük

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İktidar kelimesinin anlamı:

1. isim Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret:
      “Bu iş benim iktidarım haricinde, demez mi?” – Sait Faik Abasıyanık

2. isim Bir işi başarabilme yetki ve yeteneği.

3. isim Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisi:
      “Almanya’daki öğrenciliğim Hitler’in iktidar yıllarına rastlar.” – Haldun Taner

4. isim Bu yetkiyi elinde bulunduran kişi ve kuruluşlar.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Güçsüzlük  kelimesinin anlamı:

isim Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık:

      “Güçsüzlük belirtisi olarak yorumlanabilen bu şey aslında senin yaşamındı.” – İhsan Oktay Anar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.