İlenç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İlenç– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İlenç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dua

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İlenç kelimesinin anlamı:

isim Beddua, kargış:

      “Avradın ilenci tutarsa senin iki gözün kör olacak.” – Memduh Şevket Esendal

1. isim, din bilgisi Yakarış.

2. isim Tanrı’ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin:
      “Pazartesi, perşembe geceleri yatağında gizli gizli Arapça dua okurdu.” – Aka Gündüz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.

    gargış kelimesinin karşırtı