İlenme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İlenme– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İlenme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dua

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İlenme kelimesinin anlamı:

isim İlenmek işi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dua kelimesinin anlamı:

1. isim, din bilgisi Yakarış.

2. isim Tanrı’ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin:
      “Pazartesi, perşembe geceleri yatağında gizli gizli Arapça dua okurdu.” – Aka Gündüz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.