İlgilenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İlgilenmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İlgilenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Boşlamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İlgilenmek kelimesinin anlamı:

1. -le İlgi göstermek, alakalanmak:
      “Tarlaları gezdim, okuluma gittim, çocukları tanıdım, köylülerle ilgilendim.” – Halide Edip Adıvar

2. -le Birine karşı yakınlık duymak.

3. -le Bir şeye karşı merak duymak:
      “Devlet adamları da tiyatroyla yakından ilgilenmişlerdir.” – Metin And

4. -le Görev gereği bir sorumluluğu yerine getirmek.

5. -le Bakmak.

6. -le Ağırlamak.

7. nesnesiz Bir konu üzerinde çalışmak, uğraşmak:
      “Okulda ilgilendiği tek ders İngilizceydi.” – Necati Cumalı

8. nesnesiz Bir şeyi çekici bulmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Boşlamak kelimesinin anlamı:

1. -i Bırakmak.

2. -i İlgi göstermemek, ihmal etmek:
      “Sanayileşme furyası, tüketim yarışı içinde gözünü ihtiras bürüyen insan doğayı boşladı.” – Haldun Taner

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.