İlgili kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İlgili– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İlgili kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Lakayıt

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İlgili kelimesinin anlamı:

sıfat İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik:

      “Demokrasiyle ilgili sorunlara tanık olmuş ve önemli dersler almıştı.” – Hıfzı Topuz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Lakayıt kelimesinin anlamı:

1. sıfat İlgisiz:
      “Yüzündeki gülümseyiş geçti, yeniden lakayıt, uzak ve donmuş hâlini takındı.” – Sait Faik Abasıyanık

2. zarf İlgisiz bir biçimde:
      “Kız, kendini mümkün olduğu kadar sakin, lakayıt gösterebilmek için elinden geleni yapmaya çalışmaktadır.” – Esat Mahmut Karakurt

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.