İlgisiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İlgisiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İlgisiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Alakalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İlgisiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alakasız, lakayıt, bigâne:
      “Paraya, çıkara, günlük yaşamın kaşkarikolarına karşı ilgisizdirler.” – Haldun Taner

2. zarf Aldırmaz, kayıtsız bir biçimde:
      “Aynı haberi erkeklerin bazıları büsbütün ilgisiz, bazıları surat asarak karşıladı.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alakalı kelimesinin anlamı:

sıfat

İlgili.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.