Ilgıt ılgıt kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ilgıt ılgıt– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ilgıt ılgıt kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hızlı, Süratli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ilgıt ılgıt kelimesinin anlamı:

zarf Yavaş yavaş, hafif hafif (akmak, esmek):
      “Ilgıt ılgıt esen seher yelleri / Esip esip yâre değmeli değil” – Karacaoğlan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hızlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çabuk, seri, süratli:
      “Bir akşamüzeri her zamanki hızlı adımlarla geldi.” – Ayla Kutlu

2. zarf Güç kullanarak:
      Hızlı vurmak.

4. sıfat, mecaz Uçarı, çapkın, hovarda:
      “Doludizgin, bir bekârlığın tam tadını çıkaran, renkli, değişken, hızlı bir yaşam sürüyordum.” – Haldun Taner

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Süratli kelimesinin anlamı:

sıfat Çabuk hareketlenen, çabuk giden, çabuk işleyen, hızlı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.