Ilımlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ilımlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ilımlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Aşırı, Ölçüsüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ilımlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Düşünce, iş vb.nde aşırıya kaçmayan, ölçülü, mutedil, itidalli:
      “Eski ılımlı sesiyle hikâyesini bitiriverdi.” – Halide Edip Adıvar

2. sıfat Siyasette aşırı görüşler arasında ortalama bir görüşü savunan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aşırı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın:
      “Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir.” – Oktay Rifat

2. sıfat Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.

4. zarf Ötede, ötesinde:
      İki ev aşırı.

5. zarf Gereğinden fazla olarak, çokça:
      “Kadın aşırı boyanmıştı, adamın yüzü solgundu.” – Yusuf Atılgan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ölçüsüz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan.

3. sıfat, mecaz Pek çok, aşırı, gelişigüzel, rastgele:
      “Herkesin bu kadar uzun vadeli emelleri, bu kadar çılgıncasına ölçüsüz ümitleri yok mudur?” – Abdülhak Şinasi Hisar

4. sıfat, edebiyat Ölçüsü olmayan, vezinsiz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.