İlk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İlk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İlk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Son

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İlk kelimesinin anlamı:

1. sıfat Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı.

2. isim Herhangi bir şeyin en önde olanı, önce geleni:
      “İnsanı insan yapan duyguların ilkidir aşk.” – Necati Cumalı

3. zarf Birinci olarak, en başta:
      “İşte, önüme ilk çıkan kitapçıda, önüme ilk çıkan İngilizce kitaplara bakıyorum.” – Adalet Ağaoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Son kelimesinin anlamı:

1. sıfat Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı:
      “Gündüzün son ışıklarıyla beraber sanki odadan eşya da çekiliyordu.” – Peyami Safa

2. sıfat En arkada bulunan:
      Son vagon.

4. isim Uç, sınır.

5. sıfat Olanca:
      “Son kuvvetiyle: Ya Ali! diye bağırdı.” – Memduh Şevket Esendal

6. isim Bir şeyin en arkadan gelen bölümü, bitimi, nihayet, akıbet:
      Kışın sonu. Bu yolun sonu.

7. isim, mecaz Ölüm.

8. isim, anatomi Döl eşi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.