İmkansızlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İmkansızlık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İmkansızlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Olabilirlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İmkansızlık kelimesinin anlamı:

isim İmkânsız olma durumu, olanaksızlık:

      “Bu kitap ezelî bir imkânsızlığı anlatıyor.” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Olabilirlik kelimesinin anlamı:

isim Olasılık, ihtimal, mümkünlük:

      “Ölüm, olabilirliklere çekilen kesin bir çizgidir.” – Tomris Uyar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.