İnançlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İnançlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İnançlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İmansız

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İnançlı kelimesinin anlamı:

sıfat İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit:

      “Paşa, sağlam inançlı bir Müslümandı.” – Yusuf Ziya Ortaç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İmansız kelimesinin anlamı:

1. sıfat İnançsız.

2. sıfat, mecaz İnsafsız, acımasız.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.