İnayet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İnayet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İnayet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kötülük

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İnayet kelimesinin anlamı:

isim İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf:

      “Gayret bizden, inayet Allah’tan.” – Emine Işınsu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kötülük kelimesinin anlamı:

1. isim Kötü olma durumu, kemlik, şer:
      “Bunun için iyilerle kötüleri, iyilikle kötülüğü ayırt edebilmek lazım.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. isim Zarar verecek davranış veya söz:
      “Hiç çare yok, bu tüller yırtılacak ve bütün korkunçluğuyla kötülük ateşi çıkarılacaktır ortaya.” – Çetin Altan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.