İnce kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İnce– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İnce kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kalın, Kaba

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İnce kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı:
      İnce minare. İnce değnek. İnce kitap.

2. sıfat Zayıf:
      “Sarışın, kuru, ince bir kadındı.” – Yahya Kemal Beyatlı

3. sıfat Taneleri ufak, iri karşıtı:
      İnce un. İnce kum.

4. sıfat Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı:
      İnce nakış.

5. sıfat Ayrıntılı:
      “Bugün temizlikçi geliyor. Şöyle ince bir temizliğe…” – Tomris Uyar

6. sıfat Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar).

7. sıfat Tiz (ses), pes karşıtı:
      “İnce bir çocuk sesinin hırçınlaştığı, ağladığı işitildi.” – Reşat Nuri Güntekin

8. sıfat Hafif, gücü az:
      “Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir.” – Sait Faik Abasıyanık

9. sıfat, mecaz İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı:
      “Aletler, uzun denemelerin, ince hesapların, birbirini tamamlayan bilgi ve diğer aletlerin mahsulüdür.” – Mehmet Kaplan

10. sıfat, mecaz Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı:
      “Bu gülümseyişte, herkesin hemen seçemeyeceği bir ince alay gizli.” – Adalet Ağaoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kalın kelimesinin anlamı:

1. sıfat Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı:
      “Alt katta her tarafın pencereleri kalın, sık demir parmaklıklarla örtülüydü.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

2. sıfat Enli ve gür (kaş).

4. sıfat Etli, dolgun:
      “Dudakları kalın, yüzü ergenlik içinde…” – Memduh Şevket Esendal

5. sıfat Pes (ses).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kaba kelimesinin anlamı:

1. sıfat Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı:
      “Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı.” – Ömer Seyfettin

3. sıfat Terbiyesiz, görgüsü kıt, nezaketsiz (kimse):
      “Kaba, hantal, şivesiz bir sürü adamlar kafesinin önüne toplanırlar.” – Refik Halit Karay

4. sıfat Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli:
      “Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

5. isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.

6. sıfat, mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü:
      “Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı.” – Osman Cemal Kaygılı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.