İndirim kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İndirim– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İndirim kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Zam

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İndirim kelimesinin anlamı:

isim, ticaret Fiyatta yapılan değer düşürümü, tenzilat, iskonto:
      “Ankara Palas’ta kendisine dörtte üç oranında indirim yapılırdı.” – Çetin Altan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zam kelimesinin anlamı:

isim,  Bir şeyin fiyatını artırma, bindirim:
      “Hayat pahalılığı arttıkça işçi gündeliklerine yeni zam istekleri gelecek.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.