İnik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İnik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İnik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kalkık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İnik kelimesinin anlamı:

sıfat İnmiş, indirilmiş:

      “Pencere perdeleri hep inikti.” – Aka Gündüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kalkık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Düzeyine göre yüksekte olan:
      Masanın bir tarafı kalkık.

2. sıfat Kabararak yerinden ayrılmış:
      Kaplamanın ortası kalkık.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.