İnkılap Kelimesinin doğru kullanımı ve anlamı

? ? ? ? ?

İnkılap nasıl yazılır tdk, İnkılap anlamı tdk, İnkılap nedir,

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İnkılap– kelimesinin doğru kullanımı, nasıl yazılması gerektiğini ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız.

“İnkılap mı?” yoksa “İnkilap mı?” Nasıl Yazılır? en çok akıllara takılan soru bu olmalı. Artık bu sizin için bir soru olmayacak çünkü doğrusunu bugün öğrenmiş olacaksınız 🙂

Bu kelimenin telaffuz edilişi genellikle İnkilap şeklinde yanlış telaffuz ediliyor. -Kelime için doğru kullanım-ı İnkılap olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü doğru kullanımını bu olmalıdır.

İnkilap (-Kelime için yanlış kullanım-)

İnkılab (-Kelime için yanlış kullanım-)

İnkılap ✓ (-Kelime için doğru kullanım-)

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İnkılap kelimesinin anlamı:

(inkıla:bı, l ince okunur), Arapça inḳilāb

1. isim Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik, iyileştirme, devrim, reform:
      Yazı inkılabı.

2. isim, eskimiş Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm:
Münevver Türk kadını inkılaptan çok evvel çarşafı atmış ve kaçgöçü kaldırmıştı.” – Peyami Safa

Kelimenin örnek kullanımı aşağıda ki gibi olmalıdır:

Atatürk ilke ve inkılapları bir bütün olarak incelendiğinde, hepsinin birbirini tamamladığını görebiliriz.

Harf devrimi, eğitim alanında yapılan en önemli inkılaplardan biridir.

    İNKİLAP NASIL YAZILIR