İnkisar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İnkisar– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İnkisar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hayır Dua

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İnkisar kelimesinin anlamı:

1. isim, eskimiş Kırılma.

2. isim, eskimiş Gücenme, gönlü kırılma.

3. isim, eskimiş, mecaz İlenme, ilenç.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hayır Dua kelimesinin anlamı:

isim, din bilgisi Bir kimsenin iyiliğini isteyen dua:

      “Arkalarından bakan gülümsemen hayır duan oldu onlara.” – Arif Nihat Asya

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.