İnme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İnme– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İnme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çıkma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İnme kelimesinin anlamı:

1. isim İnmek işi:
      “Büzülüp kaldığım köşede sabahın bir an evvel olmasını, güneşin bir saat evvel arza inmesini bekliyorum.” – Etem İzzet Benice

2. isim, tıp Vücudun bir bölümünde hareket ve hissetmenin kalkması, felç, nüzul, paralizi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çıkma kelimesinin anlamı:

1. isim Çıkmak işi:
      “Bu evden çıkmam, mağlubiyeti kabul ederek mücadeleden kaçmam demekti.” – Kemal Bilbaşar

2. isim Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon:
      “Balkonlar, kapalı açık çıkmalar, o zaman yasak edilmiş, hâlâ yasak, hâlâ yapılmıyor.” – Aydın Boysan

4. isim Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, çıkıntı, derkenar.

5. isim Desteklemek amacıyla verilen para.

6. sıfat Çıkmış:
      “Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış.” – Abdülhak Şinasi Hisar

7. sıfat Eski, kullanılmış:
      Çıkma jant.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.