İnmeye Kelimesinin doğru kullanımı ve anlamı

? ? ? ? ?

İnmeye nasıl yazılır tdk, İnmeye anlamı tdk, İnmeye nedir,

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İnmeye – kelimesinin doğru kullanımı, nasıl yazılması gerektiğini ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız.

“İnmeye mi?” yoksa “İnmeğe mi?” Nasıl Yazılır? en çok akıllara takılan soru bu olmalı. Artık bu sizin için bir soru olmayacak çünkü doğrusunu bugün öğrenmiş olacaksınız 🙂

Bu kelimenin telaffuz edilişi genellikle İnmeğe  şeklinde yanlış telaffuz ediliyor. -Kelime için doğru kullanım-ı İnmeye olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü doğru kullanımını bu olmalıdır.

İnmeğe (-Kelime için yanlış kullanım-)

İnmeye ✓ (-Kelime için doğru kullanım-)

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İnmeye kelimesinin anlamı:

1. -den Yüksekten veya yukarıdan aşağıya doğru gelmek.

2. -den Bir taşıt veya binek hayvanından yere basmak:
Tramvayın ön tarafından hızla inerken, arkasından bir sesin bağırdığını gördü.” – Peyami Safa

3. -den Dağ, tepe vb. yüksek bir yerden gelmek:
      Dağdan kurt indi.

4. -e Bir yerden başka bir yere gitmek, varmak:
Bünyamin, gücünün yettiği kadar hızlı yürüyüp Haliç’e indi.” – İhsan Oktay Anar

5. -e Konaklamak:
Samananbarı köyünün en büyük ve gösterişli evine inmişlerdi.” – Halide Edip Adıvar

6. nesnesiz Alçalıp eski durumuna dönmek:
      Sular indi. Şiş indi.

7. nesnesiz Fiyatı düşürmek:
      Bin lira daha indim, gene almadı.

8. -den Değeri düşmek:
      Altın fiyatları indi.

9. -e, argo Vurmak:
      Şimdi kafana inerim!

10. nesnesiz Yıkılmak:
      Yağmurdan duvar inmiş.

11. -e İnme gelmek:
      Sağ tarafına inmiş.

12. -den Bir yeri kaplamak, basmak veya bir yerden akmak, kaymak:
Gemi baş döndüren zaferli bir gürültüyle indi sulara.” – Çetin Altan

13. -den Uzamak, ulaşmak:
Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki zeytinlik ta vadiye kadar iniyordu.” – Ömer Seyfettin

14. -den Ağmak.

15. -den Sayısı azalmak:
Evvelden daha çok olduğumuzu zannettiğim hâlde sayımız son günlerde bu miktara inmiştir.” – Reşat Nuri Güntekin

Kelimenin örnek kullanımı aşağıda ki gibi olmalıdır:

Elma toplamak için çıktığı ağaçtan inmeye çalışıyordu.