İnsancıl kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İnsancıl– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İnsancıl kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yabani

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İnsancıl kelimesinin anlamı:

1. sıfat İnsan seven:
      “Her hâli ile insancıl, sevecen, efendice bir tavırdır.” – Haldun Taner

2. sıfat İnsanla ilgili:
      “Böylesi bir yaklaşım arzusunu sarmalayacak insancıl birikimden yoksundum.” – Çetin Altan

3. sıfat İnsana değer veren:
      “İşte o gün hocamızın yine insancıl bir yanını keşfetmiştik.” – Haldun Taner

4. sıfat, felsefe İnsancılık yanlısı olan, beşeriyetçi, hümanist.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yabani kelimesinin anlamı:

1. sıfat Doğada yaşayan, evcil olmayan (hayvan), evcil karşıtı.

2. sıfat Doğada kendiliğinden yetişen (bitki).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.