İntizamlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İntizamlı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İntizamlı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dağınık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İntizamlı kelimesinin anlamı:

zarf Düzgün, düzenli bir biçimde:

      “Hem de asker gibi dik ve intizamlı yürüyordu.” – Refik Halit Karay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dağınık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Geniş bir alana yayılmış olan.

2. sıfat Bir arada olmayan, birbiriyle bağlantısız.

4. sıfat Hoş görünmeyen, uyumsuz:
      “Bağırarak konuşmaktan hoşlanmaz, dağınık kıyafetle, kocasına bile görünmez bir kadın.” – Memduh Şevket Esendal

5. sıfat, mecaz Düşüncelerini toparlayamayan:
      Şu anda kafam çok dağınık.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.