Ipıslak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ipıslak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ipıslak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kupkuru

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ipıslak kelimesinin anlamı:

sıfat Çok ıslak, her yanı ıslak:

      “Bütün bedeni terden suya batıp çıkmış gibi ıpıslak olmuştu.” – Yaşar Kemal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kupkuru kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok kuru:
      “Ağaçlar çıplak, demir gibi kaskatı ve kupkuru.” – Peyami Safa

2. sıfat, mecaz Belirgin olmayan:
      “Kupkuru bir ad hem de Satılmış gibi pek amiyane bir ad.” – Halit Fahri Ozansoy

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.