Irak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Irak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Irak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yakın

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Irak kelimesinin anlamı:

sıfat Uzak:
      “Sesin ıraktan gelir, yürek deler.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yakın kelimesinin anlamı:

1. sıfat Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı.

2. sıfat Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan:
      “İklim ile toprağın bereketi ve insanın faaliyeti arasında yakın bir münasebet vardır.” – Cemil Meriç

4. sıfat Benzeyen, andıran, yaklaşan:
      “Beş dönüme yakın bahçesi bir ormanı andırırdı.” – Ömer Seyfettin

5. sıfat Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan:
      “Elli yaşında adam, ellisine yakın kadın…” – Sait Faik Abasıyanık

6. isim Uzak olmayan yer:
      Yakınımızda otururlar.

7. isim Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba:
      “En yakınlarından başlayarak herkese hayatı cehennem ettiği de doğrudur.” – Murathan Mungan

8. zarf Uzak olmadan:
      Gelin, bana yakın oturun lütfen.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.