İri kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İri– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İri kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ufak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İri kelimesinin anlamı:

sıfat Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan, ince karşıtı:

      “Erdal, nişan halkasına benzediğini fakat taşlarının iri olduğunu söyledi.” – Emine Işınsu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ufak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Boyutları normalden küçük:
      Ufak ev.

2. sıfat Yaşça daha küçük olan:
      “Bir sabah ufak, sarışın, ela gözlü bir kız karşıma geldi.” – Necip Fazıl Kısakürek

4. sıfat Kısa bir süre:
      “Ufak bir istirahatten sonra oyuncular birinci muvaffakiyetin tesiri ile ikinci bir raksa başladılar.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

5. sıfat, mecaz Önemsiz, çok az:
      “Ufak bir ameliyatla yüzük kesilip alındı.” – Reşat Nuri Güntekin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.