İrtica kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İrtica– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İrtica kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İlericilik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İrtica kelimesinin anlamı:

isim Gericilik:

      “Vilayetin bir yerinde faili yakalanamayan bir irtica vakası çıkar.” – Reşat Nuri Günteki

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İlericilik kelimesinin anlamı:

isim İlerici olma durumu, terakkiperverlik.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.