İşgal kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İşgal– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İşgal kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bırakma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İşgal kelimesinin anlamı:

1. isim Bir yeri ele geçirme:
      “Çuhahane, bir kumaş fabrikasıydı, İstanbul’un işgali sırasında İngilizler yaktılar.” – Burhan Felek

2. isim Bir yeri geçici bir süre için ele geçirme:
      “Bir gün okulda işgal eylemi olmuş, bütün öğrencileri toparlamışlar.” – Ahmet Ümit

3. isim Bir kimseyi işten alıkoyma, engelleme, oyalama:
      “Talebeyi dersten başka şeylerle işgal töhmeti ile tevbihe maruz kaldı, istifaya mecbur oldu.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

4. isim, mecaz Uğraştırma.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bırakma kelimesinin anlamı:

isim Bırakmak işi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.