Isı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Isı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Isı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Soğukluk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Isı kelimesinin anlamı:

1. isim, fizik Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına yol açan fiziksel enerji:
      Isı, atomlar arası çekim gücünü yenerek maddenin hacmini arttırır.

2. isim Fiziksel bir olaya dayalı, belirli bir ölçü üzerine kurulmuş olan sıcaklık ve soğukluk derecesi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Soğukluk kelimesinin anlamı:

1. isim Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği, bürudet:
      “Yatağımın içinde bu takır takır tahtaların soğukluğunu, sertliğini duyar gibi olurdum.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. isim Yemeğin sonunda yenen meyve, hoşaf, komposto vb. şeyler.

4. isim, mecaz Soğuk, sevimsiz ve ilgisiz davranış, ilgisizlik:
      “Delikanlı, soğukluğu iliklere işleyen soğuk bir sesle evet efendim, dedi.” – Memduh Şevket Esendal

5. isim, mecaz Sevimsiz olma durumu, antipati.

6. isim, mecaz Kırgınlığa, dargınlığa yol açabilen sevgi azalması.

7. isim, mecaz Cinsel istek duymama durumu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.