Işıl ışıl Kelimesinin doğru kullanımı ve anlamı

? ? ? ? ?

Işıl ışıl nasıl yazılır tdk, Işıl ışıl anlamı tdk, Işıl ışıl nedir,

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Işıl ışıl – kelimesinin doğru kullanımı, nasıl yazılması gerektiğini ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız.

“Işıl ışıl mı?” yoksa “Işılışıl mı?” Nasıl Yazılır? en çok akıllara takılan soru bu olmalı. Artık bu sizin için bir soru olmayacak çünkü doğrusunu bugün öğrenmiş olacaksınız 🙂

Bu kelimenin telaffuz edilişi genellikle Işılışıl  şeklinde yanlış telaffuz ediliyor. -Kelime için doğru kullanım-ı Işıl ışıl olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü doğru kullanımını bu olmalıdır.

Işılışıl (-Kelime için yanlış kullanım-)

Işıl ışıl ✓ (-Kelime için doğru kullanım-)

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Işıl ışıl kelimesinin anlamı:

1. sıfat Parıltılı, ışıltılı:
Tiyatronun ışıl ışıl fuayesinde içeri doğru yürürken babam koluna girmemi istemişti.” – Adalet Ağaoğlu

2. zarf Titrek ve parlak ışık saçarak.

Kelimenin örnek kullanımı aşağıda ki gibi olmalıdır:

Tiyatronun ışıl ışıl fuayesinde içeri doğru yürürken babam koluna girmemi istemişti.