Isınmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Isınmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Isınmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Soğumak, Üşümek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Isınmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Sıcak duruma gelmek:
      “Havalar ısınınca bizim ahbaplar ayaklandılar.” – Burhan Felek

2. nesnesiz Üşümesini gidermek:
      “Şöyle güzel bir sütlü kahve yapayım da içimiz ısınsın.” – Elif Şafak

3. nesnesiz, mecaz Yadırgamaz olmak, hoşlanır olmak, alışmak, benimsemek:
      “Bunca çabamıza karşın halkımızın Batı müziğine ısınamadığını söyledi.” – Necati Cumalı

4. nesnesiz, mecaz Var olan gerginlik sona ermek:
      “Çaylar dağıldıktan sonra ortalık oldukça ısındı.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Soğumak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Isısını hızla veya yavaş yavaş yitirerek soğuk duruma gelmek:
      “Üşüyorum, vücudumun soğuduğunu duyuyorum, dişlerim birbirine vuruyor.” – Refik Halit Karay

2. -den, mecaz Birine veya bir şeye duyulan istek, sevgi ve ilgi kalmamak:
      “Bizden soğudular, bizi de kendilerinden soğuttular.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üşümek kelimesinin anlamı:

nesnesiz  Isı yokluğundan, azlığından veya ısı kaybından etkilenmek, soğuğun etkisini duymak:
      “Üşümüş, donmuş gibi, kaba, nasırlı, pis ellerini karnının üstünde sıkıyordu.” – Ömer Seyfettin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.