Isıtmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Isıtmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Isıtmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Soğutmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Isıtmak kelimesinin anlamı:

1. -i Sıcak duruma getirmek:
      “Her gün birkaç ev kadını orada çalı çırpıyla su ısıtıp çamaşırını yıkıyor.” – Azra Erhat

2. -i, mecaz Çekici, olumlu, hoş bir duruma getirmek:
      “Orada kapkaranlık, soğuk geceleri ısıtan bir aydınlık vardı.” – Sait Faik Abasıyanık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Soğutmak kelimesinin anlamı:

1. -i Soğumasını sağlamak, soğumasına sebep olmak:
      Suyu soğutmak.

2. -den, mecaz Herhangi bir durum, kişi, olay; birine, bir yere veya bir şeye karşı duyulan sevgi ve ilginin yok olmasına yol açmak, dondurmak:
      “Bizden soğudular, bizi de kendilerinden soğuttular.” – Necip Fazıl Kısakürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.