İşlek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İşlek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İşlek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kuytu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İşlek kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok işleyen, canlı, hareketli:
      “İki harp esnasında, burası kolay kazançların, vurgunculuğun en işlek merkezlerinden biriydi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. sıfat Özenmeden, çabuk yazıldığı hâlde okunaklı ve güzel olan (yazı):
      “İşlek, açık bir yazı. Bir kadın elinden çıkma.” – Tarık Dursun K.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kuytu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Issız, sessiz ve göze çarpmayan, tenha (yer):
      “Kahvenin kuytu bir köşesinde bağıra bağıra konuşuyorlardı.” – Sait Faik Abasıyanık

2. sıfat Uğrak olmayan, içerlek, sapa (yer):
      Dükkân kuytu yerde olduğundan işlemiyor.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.