Ismarlamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ismarlamak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ismarlamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hazırlamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ismarlamak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Bir şeyin yapılmasını veya getirilmesini, bu işlerle uğraşan birine söylemek, sipariş etmek:
      “Elbise için kumaş ısmarladım.” – Mahmut Yesari

2. nesnesiz Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek:
      “Siz bana bir konyak daha ısmarlayın.” – Memduh Şevket Esendal

3. nesnesiz Kendi için bir şey alınmasını başkasına söylemek:
      Çarşıya gidiyorum, bir şey ısmarlayacak mısınız?

4. -e, -i Bir şeyin, bir kimsenin bakılmasını, korunmasını birine veya birinin gözetilmesine bırakmak, emanet etmek:
      Baban seni bana ısmarladı.

5. -e Bir işin yapılmasını, bırakılmasını veya o işten vazgeçilmesini söylemek:
      Ben sana böyle mi ısmarlamıştım?

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hazırlamak kelimesinin anlamı:

1. -i Bir şeyi kullanılacak, yararlanılacak duruma getirmek, kurmak:
      “Bir çeyrek saat içinde bavullarımızı bile hazırlayamazdık.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. nesnesiz Bir şeyi ortaya koymak, gerçekleştirmek:
      Sözlük hazırlamak.

4. -i Önlem almak, sağlamak:
      Kış için kömürü hazırladık.

5. -i Sebep olmak, yol açmak:
      İç bölünmeler felaketi hazırlar.

6. -e, -i Birini herhangi bir şeyi yapabilecek veya bir şeyi yüklenebilecek duruma getirmek:
      “Yine ömründe bir kez bile tiyatroya gitmemiş olan babamı ertesi hafta annem hazırladı.” – Adalet Ağaoğlu

7. -e, -i Alıştırmak:
      Onu kötü habere hazırladık.

8. -i, kimya Bir maddeyi elde etmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.