İsraf kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İsraf– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İsraf kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tutumluluk, Hesaplılık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İsraf kelimesinin anlamı:

isim  Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık:
      “İsraf ve sefahat içinde yaşamaya başlamıştı.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tutumluluk kelimesinin anlamı:

isim Tutumlu olma durumu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hesaplılık kelimesinin anlamı:

isim Hesaplı olma durumu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.

    israf zıt