İstikbal kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İstikbal– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İstikbal kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Mazi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İstikbal kelimesinin anlamı:

1. isim Gelecek:
      “O kadar fırtınalı bir maziden sonra istikbalde söneceğinize inanmaktan uzağım.” – Yahya Kemal Beyatlı

2. isim, eskimiş Karşılama:
      “Salih Paşa’ya, uğrayacağı iskelelerde mutantan istikballer yapılması hakkında talimat verilmişti.” – Atatürk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mazi kelimesinin anlamı:

1. isim Geçmiş:
      “Mazinin mefahirini yaşatmak, bir millete yapılacak en büyük hizmet.” – Cemil Meriç

2. isim, eskimiş, dil bilgisi Geçmiş zaman.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.