İştirak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İştirak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İştirak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ayrılma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İştirak kelimesinin anlamı:

1. isim Ortaklık, ortak olma, paydaşlık.

2. isim Bir işte yer alma, paydaşlık etme.

3. isim Bir işe, bir düşünceye katılma, katılım.

4. isim, toplum bilimi Katılma.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ayrılma kelimesinin anlamı:

1. isim Ayrılmak işi.

2. isim, fizik Bir biçmeden geçen beyaz ışığın türlü renklerde görünmesi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.