İsyan Etmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İsyan Etmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İsyan Etmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Baş Eğmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İsyan Etmek kelimesinin anlamı:

1. ayaklanmak:
      “Azabın, biliyorum, ölümden daha derin / Baba, isyan etmesin gökyüzüne kederin” – Faruk Nafiz Çamlıbel

2. kabullenmemek, razı olmamak:
      “Bu Müslüman adam, kadere yalnız İstanbul’dan uzakta ölmek endişesiyle isyan ederdi.” – Ahmet Hamdi Tanpınar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Baş Eğmek kelimesinin anlamı:

1. saygı göstermek için baş eğerek selamlamak:
      “Ulema, şeyhler, yerden selam verdiler, baş eğip el öptüler.” – Ruşen Eşref Ünaydın

2. direnmekten vazgeçip buyruk altına girmek, inkıyat etmek:
      “Gittikçe yükselen başı Allah’a kalkıyor / Asrın baş eğdi sandığı at şaha kalkıyor” – Faruk Nafiz Çamlıbel

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.