İthalat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İthalat – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İthalat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İhracat

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İthalat kelimesinin anlamı:

1. isim, ticaret Başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma, dış alım:
      “Devletin ithalatı, ihracattan fazla olursa iflasa sürüklenir.” – Cemil Meriç

2. isim Bir ülke için başka bir ülkeden alınan malların bütünü.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İhracat kelimesinin anlamı:

isim, ekonomi,Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım:
      “Devletin ithalatı, ihracattan fazla olursa iflasa sürüklenir.” – Cemil Meriç

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.