İtici kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İtici– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İtici kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çekici

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İtici kelimesinin anlamı:

1. sıfat İtme işini yapan.

2. sıfat, mecaz Soğuk, benimsenilmeyen, sevimsiz, sevilmeyen, beğenilmeyen, antipatik:
      “Birbirlerinin itici özellikleriyle de şimdiki kadar burun buruna gelmiyorlardı.” – Refik Erduran

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çekici kelimesinin anlamı:

1. isim Kaza veya arıza yapan, yanlış yere park eden aracı belli bir yere götürmek için kullanılan taşıt.

2. sıfat, mecaz Alımlı:
      “Necdet için bu, öbüründen daha çekici değildi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.