İtiraz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İtiraz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İtiraz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kabullenme

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İtiraz kelimesinin anlamı:

1. isim Bir düşünce veya kararı benimsemeyerek karşı çıkma:
      “Benim bunlara itirazım yoktu. Tek itirazım, annemin oynamaya kaldırılmasıydı.” – Ayla Kutlu

2. isim Söylenecek söz, karşı söyleme:
      “Artık itirazlar, teçhiller, istihzalar, hiddetler birbirini takip ediyordu.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kabullenme kelimesinin anlamı:

isim Kabullenmek işi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.