İtme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İtme– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İtme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çekme

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İtme kelimesinin anlamı:

isim İtmek işi:

      “Bir ayağıyla koltukları itmeyi sürdürürken bir yandan da oğlunun beslenme çantasını hazırlıyordu.” – Elif Şafak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çekme kelimesinin anlamı:

1. isim Çekmek işi:
      “Siyah kehribar tespihini çekmeye başladı.” – Cahit Uçuk

2. isim Çekmece:
      “Sonra çekmesinden pembe bir dosya çıkarıp önüne sürdü.” – Haldun Taner

4. isim Parmak veya mızrapla çalınan çalgı.

5. isim Ağacın yapısındaki nem oranının azalması sonucu boyutlarının küçülmesi.

6. isim İş yaparken giyilen bir şalvar türü.

7. sıfat Çekilerek giyilen veya kullanılan:
      “Erkekleri, yandan lastikli çekme potinden başkasını bilmiyorlardı.” – Refik Halit Karay

8. sıfat Düzgün biçimli:
      Çekme burun.

9. isim, spor Vücut bölümlerinin bükücü kas gücü ile bir direnci kendisine yaklaştırması.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.