İvedi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İvedi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İvedi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yavaş

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İvedi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Acele.

2. sıfat Acil.

3. zarf Acele olarak:
      “İvedi yanıma yaklaştı, mavi gözleri ışıl ışıldı.” – Muzaffer İzgü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yavaş kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hızlı olmayan, ağır, çabuk karşıtı:
      Yavaş bir yürüyüş.

2. sıfat Yumuşak huylu, yumuşak başlı:
      Yavaş adam. Yavaş at.

4. zarf Alçak, hafif bir biçimde:
      “Yavaş tut, içinde kırılacak eşya var.” – Memduh Şevket Esendal

5. zarf Hızlı olmayarak:
      Yavaş vurdu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.