İyi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –İyi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

İyi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kötü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İyi kelimesinin anlamı:

1. sıfat İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı:
      “Bir aralık iyi fal bildiğimi haremde duyurdum.” – Falih Rıfkı Atay

2. sıfat Bol, çok, aşırı:
      İyi yağmur yağdı.

3. sıfat Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren:
      İyi haber.

4. sıfat Esen, sağlıklı:
      “İyi ve sıhhatli olduğumu bildirebilirsiniz.” – Necip Fazıl Kısakürek

5. sıfat Yerinde, uygun:
      İyi bir cevap.

6. sıfat Doğru olan:
      İyisi bu işe karışmamaktır.

7. sıfat Yeterli, yetecek miktarda olan:
      Bu yün, hırka için iyidir.

8. isim Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not.

9. zarf İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde:
      “Bunun çocukları iyi çıktıkları için ölünceye kadar babalarına bakmışlar.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kötü kelimesinin anlamı:

1. sıfat İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı:
      “Hamakat, dalalet ve kötü niyetin bu kadarına söylenebilecek bir şey yoktur.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. sıfat Zararlı, tehlikeli:
      Kötü adam.

4. sıfat Kaba ve kırıcı:
      “Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış.” – Memduh Şevket Esendal

5. sıfat Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.

6. zarf Aşırı, çok:
      Kız, oğlana kötü tutuldu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.