Kabaca kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kabaca– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kabaca kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Centilmence

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kabaca kelimesinin anlamı:

1. sıfat İrice, büyükçe.

2. zarf (kaba’ca) Kaba bir biçimde:
      “Kendisini de pek kabaca kovan adamı gördü.” – Osman Cemal Kaygılı

3. zarf (kaba’ca) Yaklaşık olarak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Centilmence kelimesinin anlamı:

1. sıfat Centilmene yakışan:
      Centilmence bir davranış.

2. zarf (centilme’nce) Centilmene yakışır bir biçimde:
      “Eh bizim manikürler elhak iyi işlemiş ve intikamım centilmence alınmıştı.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.