Kabarık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Kabarık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Kabarık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Basık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kabarık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kabarmış olan:
      “Kabarık göğsündeki parlak kıvılcımlı tüyleri, altından bir zırh gibiydi.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat Çıkıntısı olan, tümsekli.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Basık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Basılmış, yassılaşmış:
      “Ökçesi basık pabucunun içinde kara ve çatlak topuklu ayakları ellerinden ziyade ortadadır.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. sıfat Çok yüksek olmayan, alçak:
      “Arka sokağa bakan, dar, basık tavanlı, ışıksız bir yerdi.” – Peyami Safa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.